Hướng dẫn cách tạo nội dung phát ra loa

“cửa đã đóng trong {{((as_timestamp(now()) – as_timestamp(states.light.mau1.last_changed))) | timestamp_custom(‘%H:%M’, false)}} xin quý khách lưu ý “